Çekim kuvveti, fiziğin temel kuvvetlerinden biridir. Çekim kuvvetinin en önemli özelliği evrensel olmasıdır: Tüm nesneler, diğer nesneleri kendisine çeken bir kuvvet uygular.[1] Herhangi bir cisme etki eden çekim kuvveti, her iki cismin de kütlelerine ve aralarındaki mesafeye bağlıdır.[2]

Kısım 1
Kısım 1 / 2:
İki Nesne Arasındaki Çekim Kuvvetini Hesaplamak

 1. 1
  Bir nesneyi çeken çekim kuvveti denklemini tanımla, Fyer çekimi = (Gm1m2)/d2.[3] Bu denklem, bir nesne üzerindeki çekim kuvvetini doğru bir şekilde hesaplamak için, her iki nesnenin kütlelerini ve nesnelerin birbirinden ne kadar uzakta olduğunu hesaba katar. Değişkenler aşağıda tanımlanmıştır.
  • Fyer çekimi yer çekimi kuvvetidir
  • G evrensel çekim sabitidir 6,673 x 10-11 Nm2/kg2[4]
  • m1 ilk nesnenin kütlesidir
  • m2 ikinci nesnenin kütlesidir
  • d iki nesnenin merkezleri arasındaki mesafedir
  • Bazen d harfi yerine r harfini görürsün. Her iki sembol de iki nesne arasındaki mesafeyi temsil eder.
 2. 2
  Uygun metrik birimleri kullan. Bu denklem için metrik birimleri kullanmalısın. Nesnelerin kütlelerinin kilogram (kg) ve mesafenin metre (m) cinsinden olması gerekir. Hesaplamaya devam etmeden önce bu birimlere dönüştürme yapman gerekir.

 3. 3
  Söz konusu nesnenin kütlesini belirle. Küçük nesnelerin ağırlıklarını gram cinsinden belirlemek amacıyla bir terazide veya kantarda tartabilirsin. Büyük nesnelerin yaklaşık kütlesini bir tabloda veya İnternet'te araman gerekecektir. Fizik problemlerinde cismin kütlesi genellikle verilecektir.
 4. 4
  İki nesne arasındaki mesafeyi ölç. Bir cismin Dünya ile arasındaki çekim kuvvetini hesaplamaya çalışıyorsan cismin Dünya'nın merkezinden ne kadar uzakta olduğunu belirlemen gerekir.[5]
  • Dünya'nın yüzeyiyle merkezi arasındaki mesafe yaklaşık 6,38 x 106 m'dir.6[6]
  • Dünya'nın merkeziyle yüzeyde çeşitli yüksekliklerde bulunan nesneler arasındaki yaklaşık uzaklıkları sana sağlayacak tabloları ve diğer kaynakları İnternet'te bulabilirsin.[7]
 5. 5
  Denklemi çöz. Denkleminin değişkenlerini tanımladıktan sonra değerleri yerine yerleştirip denklemi çözebilirsin. Tüm birimlerinin metrik ve doğru ölçekte olduğundan emin ol. Kütle kilogram, mesafe de metre cinsinden olmalıdır. Uygun işlem sırasını kullanarak denklemi çöz.
  • Dünya yüzeyinde bulunan 68 kg'lık bir kişi üzerindeki yer çekimi kuvvetini belirle. Dünyanın kütlesi 5,98 x 1024 kg'dır.[8]
  • Tüm değişkenlerinin uygun birimlerde olduğundan emin ol. m1 = 5,98 x 1024 kg, m2 = 68 kg, G = 6,673 x 10-11 Nm2/kg2 ve d = 6,38 x 106 m
  • Denklemini yaz: Fyer çekimi = (Gm1m2)/d2 = [(6,67 x 10-11) x 68 x (5,98 x 1024)]/(6,38 x 106)2
  • İki cismin kütlelerini birbiriyle çarp. 68 x (5,98 x 1024) = 4,06 x 1026
  • m1 ile m2 çarpımını G yer çekimi sabitiyle çarp. (4,06 x 1026) x (6,67 x 10-11) = 2,708 x 1016
  • İki nesne arasındaki mesafenin karesini al. (6,38 x 106)2 = 4,07 x 1013
  • Newton (N) cinsinden yer çekimi kuvvetini bulmak için G x m1 x m2 çarpımını mesafenin karesine böl. 2,708 x 1016/4,07 x 1013 = 665 N
  • Yer çekimi kuvveti 665 N'dir.
  Reklam

Kısım 2
Kısım 2 / 2:
Dünya'daki Çekim Kuvvetini Hesaplamak

 1. 1
  Newton'un İkinci Hareket Yasası'nı anla, F = ma. Newton'un İkinci Hareket Yasası, herhangi bir nesnenin, net veya dengelenmemiş bir kuvvet tarafından etkilendiğinde hızlanacağını ifade eder.[9] Başka bir deyişle, bir cisme bir yönde etki eden kuvvetlerin zıt yönünde daha büyük bir kuvvet etki ediyorsa cisim büyük kuvvet yönünde hızlanacaktır.
  • Bu yasa F = ma denklemi ile özetlenebilir, burada F kuvvet, m cismin kütlesi ve a ivmedir.
  • Bu yasa sayesinde, yer çekiminden kaynaklanan ivmenin bilinen değerini kullanarak dünya yüzeyindeki herhangi bir nesnenin çekim kuvvetini hesaplayabiliriz.
 2. 2
  Yer çekiminden kaynaklanan ivmeyi bil. Dünya'da, yer çekimi kuvveti nesnelerin 9,8 m/s2 değerinde ivmelenmesine neden olur. Dünya yüzeyinde, yer çekimi kuvvetini hesaplamak için basitleştirilmiş Fyer çekimi = mg denklemini kullanabiliriz.
  • Kuvveti daha kesin bir şekilde tahmin etmek istiyorsan yer çekimi kuvvetini belirlemek için yine yukarıdaki denklemi Fyer çekimi = (GMdünyam)/d2 kullanabilirsin.
 3. 3
  Uygun metrik birimleri kullan. Bu denklem için metrik birimleri kullanmalısın. Cismin kütlesi kilogram (kg) ve ivmesi metre bölü saniye kare (m/s2) olmalıdır. Hesaplamaya devam etmeden önce bu birimlere dönüştürme yapman gerekir.
 4. 4
  Söz konusu nesnenin kütlesini belirle. Küçük nesnelerin ağırlıklarını gram cinsinden belirlemek amacıyla nesneleri bir terazide veya kantarda tartabilirsin. Büyük nesnelerin yaklaşık kütlesini bir tabloda veya İnternet'te araman gerekecektir. Fizik problemlerinde cismin kütlesi genellikle verilecektir. 

 5. 5
  Denklemi çöz. Denkleminin değişkenlerini tanımladıktan sonra değerleri yerine yerleştirip denklemi çözebilirsin. Tüm birimlerinin metrik ve doğru ölçekte olduğundan emin ol. Kütle kilogram, mesafe de metre cinsinden olmalıdır. Uygun işlem sırasını kullanarak denklemi çöz.
  • Yukarıdaki denklemin aynısını kullanalım ve tahminin ne kadar yakın olduğunu görelim. Dünya yüzeyinde bulunan 68 kg'lık bir kişi üzerindeki yer çekimi kuvvetini belirle.
  • Tüm değişkenlerinin uygun birimlerde olduğundan emin ol: m = 68 kg, g = 9,8 m/s2.
  • Denklemini yaz. Fyer çekimi = mg = 68*9,8 = 666 N.
  • F = mg denklemiyle yer çekimi kuvveti 666N çıkarken daha doğru olan denklem, kuvveti 665N olarak verdi. Görüldüğü üzere sonuçlar neredeyse aynı.
  Reklam

İpuçları

 • Bu iki formül aynı sonucu vermelidir, ancak mevzubahis bir gezegenin yüzeyindeki nesneler olduğunda kısa formülü kullanmak daha kolaydır.
 • Bir gezegendeki yer çekiminden kaynaklanan ivmeyi bilmiyorsan veya Ay ve bir gezegen gibi çok büyük iki nesne arasındaki yer çekimi kuvvetini belirliyorsan ilk formülü kullan.
Reklam

Bununla İlgili wikiHow'lar

Konuşacak Bir Şey Olmadığında Sohbet Nasıl BaşlatılırKonuşacak Bir Şey Olmadığında Sohbet Nasıl Başlatılır?
Bir Kızla Sohbet Etmeye Nasıl BaşlanırBir Kızla Sohbet Etmeye Nasıl Başlanır?
Hoşlanılan Kıza Nasıl Mesaj AtılırHoşlanılan Kıza Nasıl Mesaj Atılır?
Mililitre (mL) Gram'a (g) Nasıl DönüştürülürMililitre (mL) Gram'a (g) Nasıl Dönüştürülür?
Bir Kızla Mesajlaşma Nasıl BaşlatılırBir Kızla Mesajlaşma Nasıl Başlatılır?
İki Nokta Arasındaki Mesafe Nasıl Bulunurİki Nokta Arasındaki Mesafe Nasıl Bulunur?
Karekök x'in Türevi Nasıl AlınırKarekök x'in Türevi Nasıl Alınır?
"Teşekkür"e Nasıl Karşılık Verilir"Teşekkür"e Nasıl Karşılık Verilir?
Varyans Nasıl HesaplanırVaryans Nasıl Hesaplanır?
Hoşlanılan Kızla Nasıl KonuşulurHoşlanılan Kızla Nasıl Konuşulur?
Standart Sapma Nasıl HesaplanırStandart Sapma Nasıl Hesaplanır?
Kendini Tanıtma Konuşması Nasıl YazılırKendini Tanıtma Konuşması Nasıl Yazılır?
Bir Dairenin Çapı Nasıl HesaplanırBir Dairenin Çapı Nasıl Hesaplanır?
3X3 Matrisin Determinantı Nasıl Bulunur3X3 Matrisin Determinantı Nasıl Bulunur?
Reklam

Bu wikiHow makalesi hakkında

wikiHow Kadrosu
Ortak yazarlar :
wikiHow Staff Writer
Bu makale editörler ve araştırmacılardan oluşan, makalenin doğruluğu ile kapsamlılığını onaylayan, eğitimli bir ekip tarafından ortaklaşa yazılmıştır.

wikiHow’ın İçerik Yönetim Ekibi, yüksek kalite standartlarımızı sağladığından emin olmak için, editör ekibimizden gelen her çalışmayı dikkatli bir şekilde denetler.
Kategoriler: Eğitim ve İletişim
Bu sayfaya 818 defa erişilmiş.

Bu makale işine yaradı mı?

Reklam